OVER ons

Bevallen doe je het best in een omgeving waar je je veilig en op je gemak voelt. Het Geboortecentrum Amersfoort biedt jou en je partner een comfortabele en veilige plek om te bevallen. Bevallen tussen thuis en ziekenhuis!

VISIE

Het Geboortecentrum Amersfoort biedt zwangeren in en rond de stad Amersfoort, die niet thuis kunnen of willen bevallen, een keuzemogelijkheid om onder begeleiding van de eigen verloskundige in een huiselijke en ontspannen sfeer te bevallen.  Deze sfeer draagt bij aan ons uitgangspunt dat bevallen een natuurlijk proces is.

Wij bieden een goed functionerend samenspel van verloskundige zorg. Samen met een vaste groep goed geschoolde kraamverzorgenden vormen wij een team dat voor je klaar staat. In het geval dat er tijdens je bevalling complicaties optreden, zijn er afspraken gemaakt met de medisch specialisten van het Meander Medisch Centrum en is zorg voor jou en jullie kind binnen handbereik. Je stemt samen met je eigen verloskundige af wanneer je naar het Geboortecentrum Amersfoort komt. Je bent zeer welkom!

SAMENWERKENDE VERLOSKUNDIGENPRAKTIJKEN

INITIATIEFNEMERS

Verloskundigen, STBN en het Meander Medisch Centrum namen samen het initiatief om het eerste geboortehuis in de stad Amersfoort op te richten. Zwangere vrouwen kunnen hier met hun eigen verloskundige in een huiselijke sfeer bevallen met alle voordelen van het ziekenhuis binnen handbereik. Het Geboortecentrum Amersfoort is gevestigd in het Meander Medisch Centrum. Met het Geboortecentrum Amersfoort kunnen vrouwen uit Amersfoort en omgeving “bevallen tussen thuis en ziekenhuis”. Met de komst van het Geboortecentrum Amersfoort wordt de verloskundige zorg voor de Amersfoortse vrouw nog beter.

SAMENWERKING MET MEANDER MEDISCH CENTRUM

Soms is het beter of zelfs noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen.  Als tijdens de zwangerschap of bevalling de kans op complicaties vergroot is, dan is er sprake van een medische indicatie en vindt de bevalling plaats in het ziekenhuis. De verloskamers van het Meander Medisch Centrum liggen naast het Geboortecentrum Amersfoort. Blijkt medische zorg nodig tijdens de bevalling? Dan kun je vanuit het Geboortecentrum Amersfoort meestal terecht in het Meander Medisch Centrum.

PATIENTNUMMER

Ben je van plan te bevallen in het Geboortecentrum Amersfoort? Dan vragen we je jezelf in te schrijven bij het Meander Medisch Centrum je krijgt dan een patiëntnummer. Dat wordt gebruikt als je in het Geboortecentrum komt om te bevallen.

Ben je al bekend bij het Meander Medisch Centrum en heb je dus al een patiëntnummer? In dat geval hoef je niets te doen. Neem wel je legitimatiebewijs mee als je naar het Geboortecentrum komt.

Sta je nog niet ingeschreven?
Geef dan telefonisch je gegevens door aan het Meander Medisch Centrum voor een voorlopige inschrijving. Doe dit voor je bevalling. Op een later moment moet je je inschrijving definitief maken. Pas als je volledig ingeschreven bent, kan de zorgverzekeraar de kosten dekken. Om je inschrijving af te ronden legitimeer je je bij de patiëntinschrijving van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Dat kan bijvoorbeeld voor of na je bevalling, of als je voor controle in het Meander Medisch Centrum bent. Neem je legitimatiebewijs mee.

Regel je voorinschrijving via telefoonnummer Meander Medisch Centrum
Geef de volgende gegevens door:

 • Je naam zoals op je identiteitsbewijs staat (voornaam, achternaam en voorletters)
 • Eventueel de naam van je partner
 • Je geboortedatum
 • Je burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam verzekering
 • Polisnummer
 • Naam huisarts
 • Naam apotheek