Vergoedingen

De kosten voor een bevalling in het Geboortecentrum Amersfoort zijn hetzelfde als voor een poliklinische bevalling in elk ander ziekenhuis zonder medische indicatie. 

KOSTEN BEVALLING

De kosten voor een bevalling in het Geboortecentrum Amersfoort zijn hetzelfde als voor een poliklinische bevalling in elk ander ziekenhuis zonder medische indicatie. Dit tarief wordt jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Of het tarief volledig wordt vergoed of dat je een (gedeeltelijke) eigen bijdrage dient te betalen, is afhankelijk van je polis en je aanvullende verzekering. Dit kun je alleen zelf navragen bij je zorgverzekeraar. De wettelijke eigen bijdrage is voor 2023 vastgesteld op maximaal €525,85.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Bij zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben, betaal je alleen de wettelijke eigen bijdrage; soms kunnen wij de eigen bijdrage rechtstreeks innen bij je zorgverzekeraar, als je daarvoor aanvullend verzekerd bent. Ook een bevalling met lachgas wordt vergoed.
Wanneer je tijdens de bevalling in het Geboortecentrum Amersfoort verwezen wordt naar het ziekenhuis en verplaatst wordt van het Geboortehuis  naar de medische verloskamers, dan vervalt de eigen bijdrage.
Indien je nádat de baby geboren is, wordt doorverwezen, is de eigen bijdrage vrijwel altijd wél van toepassing. Dit hangt af van jouw verzekering.

Verzekerd bij een niet gecontracteerde verzekeraar?

Niet verzekerden betalen voor een bevalling in het Geboortecentrum Amersfoort het volledige tarief van €761,85 in 2023. Indien je zorgverzekeraar nog geen contract heeft met het Geboortecentrum Amersfoort dan krijg je de rekening zelf. Deze kun je dan zelf indienen bij je zorgverzekeraar en zal in vrijwel alle gevallen worden vergoed. Ook hier geldt een eventuele eigen bijdrage, informeer vooraf hiernaar bij je zorgverzekeraar. 

Indien je gebruik maakt van lachgas tijdens de bevalling, dan zijn de kosten in 2023 in totaal €1308,81.
De meeste verzekeraars vergoeden het gebruik van lachgas tijdens de bevalling. Informeer vooraf hiernaar bij je zorgverzekeraar.

GEBRUIK BEVALBAD

Als je gebruik wilt maken van het bevalbad, moet je (vanwege de hygiëne) een eigen bevalhoes bij ons aanschaffen. Deze kost € 75,-. Hiervoor krijg je een factuur en gaat nooit via je verzekeraar. Ook als je het bad niet of nauwelijks gebruikt, maar het wel voor je is klaargemaakt, worden deze kosten in rekening gebracht.

VERBLIJF NA JE BEVALLING

Als je na je bevalling langer moet blijven, overleggen we altijd met je: er worden dan kraamzorguren in rekening gebracht en deze worden in mindering gebracht op de kraamzorguren die je thuis zou krijgen. De wettelijke eigen bijdrage dien je ook zelf te betalen. 

KOSTEN ZORG VERLOSKUNDIGE

Deze kosten worden geheel door de zorgverzekeraar vergoed. De verloskundige declareert deze kosten rechtstreeks bij je zorgverzekeraar.

KOSTEN KRAAMZORG

Assistentie van de kraamverzorgende tijdens de bevalling en in de kraamweek wordt, op een eigen bijdrage na, geheel door de zorgverzekeraar vergoed.
 

PATIENTNUMMER

Ben je van plan te bevallen in het Geboortecentrum Amersfoort? Dan vragen we je jezelf in te schrijven bij het Meander Medisch Centrum je krijgt dan een patiëntnummer. Dat wordt gebruikt als je in het Geboortecentrum komt om te bevallen.

Ben je al bekend bij het Meander Medisch Centrum en heb je dus al een patiëntnummer? In dat geval hoef je niets te doen. Neem wel je legitimatiebewijs mee als je naar het Geboortecentrum komt.

Sta je nog niet ingeschreven?
Geef dan telefonisch je gegevens door aan het Meander Medisch Centrum voor een voorlopige inschrijving. Doe dit voor je bevalling. Op een later moment moet je je inschrijving definitief maken. Pas als je volledig ingeschreven bent, kan de zorgverzekeraar de kosten dekken. Om je inschrijving af te ronden legitimeer je je bij de patiëntinschrijving van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Dat kan bijvoorbeeld voor of na je bevalling, of als je voor controle in het Meander Medisch Centrum bent. Neem je legitimatiebewijs mee.

Regel je voorinschrijving via telefoonnummer Meander Medisch Centrum
Geef de volgende gegevens door:

 • Je naam zoals op je identiteitsbewijs staat (voornaam, achternaam en voorletters)
 • Eventueel de naam van je partner
 • Je geboortedatum
 • Je burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam verzekering
 • Polisnummer
 • Naam huisarts
 • Naam apotheek