INFORMATIEAVOND

Op de informatieavond van het Meander Medisch Centrum wordt er ook kort uitleg gegeven over bevallen in het Geboortecentrum Amersfoort, het bevallen onder leiding van de gynaecoloog komt met name aan bod. 

Samen met het Meander Medisch Centrum organiseren we maandelijks een gratis digitale informatieavond over bevallen in het Meander Medisch Centrum. Daar kom je ook alles te weten over het Geboortecentrum Amersfoort en krijg je antwoord op je vragen. Een verpleegkundige, gynaecoloog, anesthesist, verloskundige en kinderarts geven je een compleet beeld van wat je kunt verwachten als je bevalt in het Geboortecentrum Amersfoort of het Meander Medisch Centrum.

Je bent van harte welkom!

Los van de digitale informatieavonden is het ook mogelijk om een rondleiding te krijgen in het Geboortehuis. Voor het inplannen van een afspraak voor een rondleiding, kan je mailen naar rondleiding@geboortecentrumamersfoort.com.

PATIENTNUMMER

Ben je van plan te bevallen in het Geboortecentrum Amersfoort? Dan vragen we je jezelf in te schrijven bij het Meander Medisch Centrum je krijgt dan een patiëntnummer. Dat wordt gebruikt als je in het Geboortecentrum komt om te bevallen.

Ben je al bekend bij het Meander Medisch Centrum en heb je dus al een patiëntnummer? In dat geval hoef je niets te doen. Neem wel je legitimatiebewijs mee als je naar het Geboortecentrum komt.

Sta je nog niet ingeschreven?
Geef dan telefonisch je gegevens door aan het Meander Medisch Centrum voor een voorlopige inschrijving. Doe dit voor je bevalling. Op een later moment moet je je inschrijving definitief maken. Pas als je volledig ingeschreven bent, kan de zorgverzekeraar de kosten dekken. Om je inschrijving af te ronden legitimeer je je bij de patiëntinschrijving van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Dat kan bijvoorbeeld voor of na je bevalling, of als je voor controle in het Meander Medisch Centrum bent. Neem je legitimatiebewijs mee.

Regel je voorinschrijving via telefoonnummer Meander Medisch Centrum
Geef de volgende gegevens door:

 • Je naam zoals op je identiteitsbewijs staat (voornaam, achternaam en voorletters)
 • Eventueel de naam van je partner
 • Je geboortedatum
 • Je burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam verzekering
 • Polisnummer
 • Naam huisarts
 • Naam apotheek